Formació

Doctorat en Enginyeria Telemàtica Actualment

Finalitzant el doctorat al Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya relacionat amb sobre la protecció dels drets d'autor i distribució mitjançant la combinació de tècniques de watermarking i codis amb descodificació iterativa amb propietats de rastreig.

Diploma d’Estudis AvançatsJuliol 2008

Departament d'Enginyeria Telemàtica, Universitat Politècnica de Catalunya.

Certificat d’Aptitud PedagògicaJuny 2006

Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Politècnica de Catalunya.

Enginyeria Superior en TelecomunicacionsAbril 2005

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)

 • Especialitat en Enginyeria Telemàtica.
 • Projecte fi de carrera amb valoració de Matrícula d'Honor.

Experiència Professional

Information Security Group (UPC)

Personal de Suport a la Recerca Set. 2010 - Actualitat

 • Gestió de projectes vinculats a la recerca.
 • Avaluació i desenvolupament de diverses propostes de col·laboració amb empreses.
 • Proposar nous esquemes d’integració de watermarking i fingerprinting mitjançant codis amb descodificació iterativa.
 • Analitzar les amenaces de seguretat exigibles en entorns de vot electrònic i proposar contramesures apropiades.
 • Validar implementacions de les propostes desenvolupades.
 • Col·laboració en auditories de seguretat.
 • Realització de ponències d’àmbit internacional en congressos.

Emissora Municipal de Ràdio d’Artesa de Segre

Director tècnic Maig 2005 - Actualitat

 • Planificació i lideratge del procés de migració dels sistemes de l’emissora a solucions open source: continuïtat, servidors i escriptori.
 • Monitorització remota dels servidors i sistemes de continuïtat així com solució de possibles incidències.

Grup de Serveis Telemàtics (UPC)

Personal Docent i Investigador Set. 2006 - Agost 2010

 • Recerca en varis aspectes referents a la protecció del copyright de continguts digitals, a la seguretat de la informació i seguretat d’infraestructures crítiques mitjançant agents mòbils.
 • Elaboració de propostes tècniques i econòmiques per la sol·licitud finançament de projectes d’innovació tecnològica.
 • Gestió i seguiment de projectes tècnics així com justificació i presentació de resultats.
 • Anàlisis de vulnerabilitats de seguretat informàtica i disseny de sistemes de seguretat.
 • Elaboració de documentació tècnica i funcional de projectes.
 • Avaluació i desenvolupament de diverses propostes de col·laboració amb empreses.
 • Definició i implementació de plataformes d’integració de watermarking i fingerprinting, així com de comerç electrònic.
 • Realització de ponències d’àmbit internacional en congressos.

Departament d'Enginyeria Telemàtica (UPC)

Tècnic de laboratori d’investigació Oct. 2004 - Set. 2006

 • Proposta, gestió i seguiment d’implantacions de nous serveis tenint en compte la seva escalabilitat i disponibilitat.
 • Instal•lació, configuració, manteniment i actualització de sistemes d’informació i comunicació tant referents a servidors, xarxes i equips d’usuaris.
 • Disseny funcional i gràfic de varies aplicacions web relacionades amb l’activitat de la línia de Serveis Telemàtics així com de la seva intranet. Col•laboració en la implementació, manteniment i actualització de les mateixes.

Ros1, S.A.

Personal TIC Set. 2000 - Agost 2004

 • Cordinació del departament TIC.
 • Gestió de projectes.
 • Disseny i administració de xarxa.
 • Programació d'aplicacions tant d'escriptori com web.
 • Responsable de l'anàlisi i implantació de la seguretat en la extranet.

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions (UPC)

Personal docent Juny 2005 - Actualitat

 • Professor de l'assignatura de Laboratori d'Enginyeria Telemàtica I dins la titulació d'Enginyeria Superior de Telecomunicacions.
  • Quadrimestres: Primavera 2010, Tardor 2009 i Primavera 2009
 • Direcció de diversos projectes final de carrera.

Universitat Oberta de Catalunya

Tutor Set. 2011 - Actualitat

 • Tutor del Màster Interuniversitari de Seguretat de les tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

Consultor docent Set. 2009 - Actualitat

 • Consultor docent de l’assignatura Criptografia dels estudis d’Enginyeria Informàtica i Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions.

Departament d’Enginyeria Telemàtica (UPC)

Ponent Juny 2005 - Actualitat

 • Ponències en les assignatures del Màster de Telemàtica:
  • Mecanismes Avançats en Seguretat Informàtica.
  • Tècniques Criptogràfiques Avançades.
  • Comerç Electrònic.

DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA

Fundació Politècnica de Catalunya

Docent Juny 2007 - Nov. 2009

CIFO La Violeta

Docent especialista Oct. 2009 - Actualitat

 • Docent especialista i avaluador dels cursos “Administració de Xarxes Sense Fils”.
  • 1a. edició: Octubre 2009 - Desembre 2009 (224 hores).
  • 2a. edició: Maig 2019 - Juliol 2010 (224 hores).
  • 3a. edició: Setembre 2010 - Decembre 2010 (224 hores).

Participació en projectes

Projectes de recerca amb finançament europeu

Information Society Technologies - Unió Europea

 • Projecte eREPRESENTATIVE (A Virtual Desktop to Support the Mobile Elected Representative) – IST-FP6-2004-26985
 • Projecte UBISEC (Ubiquitous Networks with a Secure Provision of Services, Access, and Content Delivery) – IST-FP6 506926

Projectes de recerca amb finançament Espanyol

Programa Ingenio 2010

 • Projecte ARES (Advanced Research on Information Security and Privacy) – CONSOLIDER CSD2007-00004)

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)

 • Projecte Televote (Sistema de Voto Telefónico seguro y accesible) – IPT-430000-2010-27
 • Projecte SBV (Secure Biometric Voting: Sistema Biométrico para Procesos Electorales Seguros) – TSI-020110-2009-70
 • Projecte P2PSEC (Provision segura de servicios sobre P2P) - TEC2008-06663-C03-01
 • Projecte SECCONET (Plataforma Distribuïda para Comercio Electrónico Seguro de Contenidos) – TSI2005-07293-C02-01
 • Projecte DISQET (Distribución de Información Segura con QoS en Entornos Telemáticos) – TIC2002-00818

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

 • Grup de Recerca Consolidat – Information Security Group – 2009 - SGR – 1362
 • Grup de Recerca Consolidat – Information Security Group – SGR – 01015

Projectes amb finançament privat

 • Projecte “Assessorament tecnològic per la renovació de la xarxa de telecomunicacions de Ros1,S.A.” – Projecte per l’empresa Ros1,S.A.
 • Projecte “Estudi i desenvolupament de la plataforma servidor per al pla de fidelització de la Fundació” – Empresa Fundació Comerç Ciutadà.
 • Projecte “Auditoría de seguridad de la plataforma de votació electrónica PNYX” – Empresa SCYTL.

Coneixements informàtics

Sistemes Operatius de Servidor Nivell administrador avançat: Linux (Ubuntu).
Nivell administrador: Windows 2003 server i advanced server.
Nivell bàsic: Hp-Ux.
Sistemes Operatius d'Escriptori Nivell avançat: Linux (Ubuntu) i Windows (9x, Me, NT workstation, 2000, XP, Vista, 7).
Software de Servidor Servidor Web: Apache, Tomcat, IIS.
Correu Electrònic: Postfix, Dovecot, PostGrey, SpamAssassin, ClamAV.
Script: PHP, Servlets.
Monitorització: Cacti, Logwatch, SNMP.
Accés remot: SSH, NxNoMachine, VNC.
Gestors de contingut: Drupal.
Bases de dades: MySql, PostgreSQL, Informix-4GL.
Gestors de continuïtat: RivendellAudio.
Altres serveis: Samba i Active directory.
Llenguatges de programació Nivell avançat: Java (J2SE, J2EE), C, C++ , Delphi, Bash, Awk.
Nivell mitjà: PHP, SQL, XML, XSLT.
Nocions bàsiques: ASM 8086, VHDL, ABAP/4.
Eines de simulació Nivell avançat: Matlab.
Nocions bàsiques: PSpice, Max+Plus II
Ofimàtica Nivell avançat: MS Office, OpenOffice, LaTex2e, Gimp i Photoshop.

Idiomes

Català i Castellà

Llengües maternes.

Anglès

Fluït. (Quart de l'EOI - Utilitzat en una part important del dia a dia laboral).

Francès

Primer nivell de l’Escola Oficial d’ Idiomes.

Premis i Reconeixements

Beca predoctoral FPI (Formació de Personal Investigador)2006

Beca competitiva a nivell nacional atorgada per la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del govern Espanyol amb el codi BES-2006-13976.

Premi projecte fi de carrera2005

Premi HP al millor projecte fi de carrera en processat d’imatge del curs 2004-05 pel projecte “Disseny d’una plataforma de protecció del copyright de vídeo” atorgat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i l’empresa HP.

Publicacions

Revistes indexades Journal Citation Reports

Lecture Notes in Computer Science

Congressos Internacionals

Congressos Nacionals

Altres dades d'interès

Implicació en el món associatiu

Carnets de conduir

A1, A2 i B1.

Aficions

Seguretat informàtica, projectes open source, radiodifusió, música, economia i esports.

Contactar

Joan Tomàs i Buliart